VISIE

Community Architecture

 

Remake ONTWERPT gebouwen en interieurs om in te wonen, voor zorgdoeleinden, horeca, sport en werkomgevingen. Het ontwerp maken wij met de eindgebruiker die ons de randvoorwaarden geeft voor een passend ruimtegebruik en waardevolle architectuur. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, corporaties, gemeenten, belangenorganisaties en instituties die de gebruiker als een belangrijke partner betrekken. De opgaven hebben betrekking op transformatie van bestaande gebouwen, stedelijke gebieden en de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in stedelijke omgevingen.

Remake ONDERZOEKT woonwensen van gebruikers en gebruikersgroepen. Wij hebben hiervoor een eigen methodiek ontwikkelt die beeldend en laagdrempelig is. De kracht van de methodiek is dat die op veel vraagstukken toepasbaar is. Met de gebruikers formuleren wij het ruimtelijke programma van eisen, stellen scenario’s op en maken hiervoor ontwerpen.

Remake ADVISEERT groepen gebruikers die zelf een initiatief willen ontwikkelen en opdrachtgevers die eindgebruikers willen betrekken bij een ontwikkeling. Wij formuleren passende strategieën en processen voor interactieve ontwikkelingen. Wij begeleiden gebruikersgroepen en opdrachtgevers van ontwerp tot en met de realisatie. We adviseren tevens over fysieke en sociale duurzaamheid en we stellen ruimtelijke en technische programma’s van eisen op. Op de bouwplaats voeren wij directie en houden toezicht op de uitvoering.

Onze aanpak heeft als doel om architectuur te maken die passend is in de omgeving en in het gebruik en de leefomgeving duurzaam verbetert. Remake doet dit door met de gebruikers en stakeholders van een gebied de fysieke, economische en sociale aspecten van de opgave met elkaar verbinden.

Expertise:

(oprichting 2000)

Wij doen onderzoek naar Community Architectuur en hebben daarover gepubliceerd in het boek ‘Community Architecture in Nederland: 2012; uitgeverij Thoth.
Dit heeft geleid tot een specialisatie in interactieve ontwerp- en ontwikkelprocessen in de disciplines architectuur, leefomgeving en interieur.