, , ,

De ZorgHub geselecteerd!

De Zorghub is een idee dat Remake samen met migrantenouderen heeft ontwikkeld. Dit komt voort uit een onderzoeksproject dat Remake heeft opgezet en uitgevoerd met Pharos expertisecentrum voor gezondheidsverschillen. Dit onderzoek is gefinancierd door Fonds NutsOhra. Voor het uitwerken van het idee van de ZorgHub dat toen is ontstaan is een stimuleringssubsidie van het Stimuleringsfonds voor architectuur verkregen (zie publicatie Thuis in de Wijk). De inzending om de ZorgHub in een pilot  te realiseren is geselecteerd voor de nationale Zorginnovatieprijs