, , ,

Zorgconcept:
Mix and Match

mm--2

2004_Nederland, Utrecht

Een woonwenseninventarisatie volgens de Remake methodiek ‘Het beste van twee werelden’ en ontwerpsessies met zestien Marokkaanse ouderen voor een groepswoonproject in nieuwbouw.

De zes bijeenkomsten met de groep ouderen leidden tot veel inzichten in de bewonerswensen en de consequenties ervan voor de woningen, de woonomgeving en (zorg)voorzieningen. Ook werd duidelijk welke voorkeuren er waren voor de architectuur en verschillende soorten woonvormen. De wensen werden vertaald naar drie scenario’s: ‘Living apart together’, ‘Share and Care’ en ‘Mix and Match’. De voorkeur ging uit naar het concept Mix & Match, een meergeneratiewoning binnen een stedelijk bouwblok met zorgvoorzieningen, een gebedsruimte, en een mix aan voorzieningen voor verschillende bevolkingsgroepen. Het is een aangename omgeving voor mensen die oud worden, zorg nodig hebben en toch onderdeel willen blijven uitmaken van het dagelijks leven in een stedelijke omgeving.

RIMG0005
pg-2
mm