VISIE

Community Architecture

 

Remake ONTWERPT gebouwen en interieurs om in te wonen, voor zorgdoeleinden, horeca, sporten en werken. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, corporaties, gemeenten, belangenorganisaties en instituties die de gebruiker als een belangrijke stakeholder betrekken. De opgaven richten zich op interieurs, transformatie van bestaande gebouwen, openbare ruimten en  villa’s en kleinschalige woningbouwprojecten.

Remake ONDERZOEKT wensen van gebruikers en gebruikersgroepen. Wij hebben hiervoor een eigen methodiek ‘Het beste van twee werelden’ontwikkeld die beeldend en laagdrempelig is. De kracht van de methodiek is dat die op veel vraagstukken toepasbaar is. Met de opdrachtgever en eventuele overige stakeholders formuleren wij het ruimtelijke programma van eisen en stellen hiervoor scenario’s en visies op.

Remake ADVISEERT groepen gebruikers die zelf een initiatief willen ontwikkelen en opdrachtgevers die eindgebruikers willen betrekken bij een ontwikkeling van leefruimten. Wij begeleiden gebruikersgroepen en opdrachtgevers van ontwerp tot en met de realisatie. We adviseren over fysieke en sociale duurzaamheid en stellen ruimtelijke en technische programma’s van eisen op. Op de bouwplaats voeren wij directie en houden toezicht op de uitvoering.

Onze aanpak heeft als doel om architectuur te maken die passend en verrassend is in de omgeving en voor het gebruik en die de leefomgeving duurzaam verbetert. Remake doet dit door met alle stakeholders van een opgave de fysieke, economische en sociale aspecten met elkaar verbinden. Maar vooral willen wij ons enthousiasme voor architectuur en het belang ervan voor een betere en mooiere wereld overbrengen.

Expertise:

(oprichting 2000)

Wij doen onderzoek naar Community Architectuur en hebben daarover gepubliceerd in het boek ‘Community Architecture in Nederland: 2012; uitgeverij Thoth.
Dit heeft geleid tot een specialisatie in interactieve ontwerp- en ontwikkelprocessen in de disciplines architectuur, openbare ruimte en interieur.

Het bureau heeft een degelijke bouwkundige expertise en heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van BIM technologie en daarmee samenhangende werkwijze.