,

Remake methodiek

website kopie

De Remake methodiek is een zeer laagdrempelige beeldende methodiek om de woonwensen van gebruikers te onderzoeken. De methodiek is toegepast bij transformaties, nieuwbouw en openbare ruimten voor verschillende bestemmingen zoals, horeca, sport, zorg, wonen en werken. De methodiek is er op gericht om vanuit de beleving en het gebruik van de eindgebruikers met hen een ontwerp te maken. De methodiek kent verschillende fasen. De inventarisatie, het beschrijven van scenario’s en de organisatie van het initiatief. De inventarisaties geven overzichtelijke resultaten waarmee eventueel ook derde partijen aan de slag kunnen, en die voor alle stakeholders controleerbaar zijn. Het doel van de methode is om gebruikers gestuurd te ontwerpen. Daarnaast biedt de methodiek inzicht in de wooncultuur van deelnemers en leidt de toepassing ervan tot een samenwerking tussen professionals en eindgebruikers. Wij streven ernaar initiatieven van bewoners te organiseren die de leefbaarheid in de wijk verbeteren.

posters
posters2 kopie
posters3
posters4