, ,

Bewoners ontwerpen
wooncomplex

RIMG0002

2005_Nederland, Ede

Ontwerpen met een gemengde groep van elf Nederlandse en Marokkaanse bewoners. Het ontwerp betrof een nieuw te bouwen wooncomplex en de inrichting van de openbare ruimte in de Luynhorst te Ede. De bewoners hebben in vijf bijeenkomsten met de methodiek van Remake de wensen geïnventariseerd en een plan gemaakt voor vier woontorens en de inrichting van de directe omgeving daarvan. Uitgangspunt voor de bewoners was de positionering van de volumes en de plattegrond van de woningen. De deelnemers hebben in onderling overleg een plan gemaakt waarin privacy, uitzicht, gebruik van de openbare ruimte, architectuur en de stedenbouwkundige  plaatsing een duidelijk verband laat zien. Zij hebben het ontwerp gepresenteerd aan de wethouder ruimtelijke ordening en alle stakeholders in de wijk.

situatie kopie
RIMG0095
RIMG0046