, , ,

De ZorgHub geselecteerd!

De Zorghub is een idee dat Remake samen met migrantenouderen heeft ontwikkeld. Het idee komt voort uit een onderzoeksproject dat Remake opzette en uitgevoerde met Pharos expertisecentrum voor gezondheidsverschillen. Dit onderzoek naar de woonwensen van migrantenouderen werd gefinancierd door Fonds NutsOhra. Voor het uitwerken van het idee van de ZorgHub is in vervolg daarop een stimuleringssubsidie van het Stimuleringsfonds voor architectuur verkregen (zie publicatie Thuis in de Wijk). De inzending om de ZorgHub in een pilot  te realiseren is geselecteerd voor de nationale Zorginnovatieprijs.