, ,

Gezond wonen in een gezonde wijk

Resultatenboek – ZuilenIn de wijk Kanaleneiland en Zuilen in Utrecht hebben wij de wensen van migranten-ouderen voor wonen en zorg onderzocht en mogelijke woonzorg-combinaties geïnventariseerd. Dit hebben wij onderzocht met onze methode ‘het beste van twee werelden’. De uitkomsten zijn in overzichten opgenomen in een resultaten-boek. Met de uitkomsten hebben wij de scenario’s  ‘Samen en Zelfstandig Kanaleneiland’ en Samen en Zelfstandig Zuilen’ ontwikkeld. Deze scenario’s  hebben wij vastgelegd in scenario-boeken. Door met hen passende oplossingen te vinden voor zorg en wonen leven zij gezonder en kunnen zij langer zelfstandig wonen. In de beide scenario’s van de ouderen staat de informatievoorziening centraal. Goede informatie-uitwisseling verbindt de vraag en het aanbod en verbetert de aansluiting tussen wonen en zorg. Informatie over activiteiten als dagbesteding, projecten op het gebied van digitalisering en gezondheid, aanvragen van hulpmiddelen en beschikbaarheid van allerlei zorgdiensten en zorgeducatie moeten aansluiten op de wensen en de vraag van de doelgroep op het gebied van wonen en zorg. De informatie hierover moet toegankelijk zijn en laagdrempelig, zichtbaar en centraal georganiseerd in de wijk. Een lokaal platform van en voor de ouderen waar de zorgaanbieders direct contact hebben met de ouderen is daarbij van essentieel belang. Dit idee heeft geleid tot het concept voor een ZorgHub in het centrum van de wijk. De ZorgHub kent zowel een fysieke als digitale versie. Resultatenboek – Zuilen  scenario-samen en zelfstandig Kanaleneiland scenario-samen en zelfstandig Zuilen

 

scenario-samen en zelfstandig Zuilen scenario-samen en zelfstandig Kanaleneiland Resultatenboek – Zuilen

 

 

 

scenario de beleving
scanario woonzorgcombinatie
inventariseren
schetstekening-_met tekst kopie
website