,

Een speelplein en speelweide
verhogen de leefbaarheid

realisatie

2008_Nederland, Enschede

Voor de wijk Bothoven zijn met de bewoners twee inventarisaties gedaan voor een speelplein aan de Pluimstraat en een groene strook aan de Hoge Bothofstraat. De belangrijkste reden voor de bewoners om hieraan mee te doen is de leefbaarheid van de wijk. Hieronder verstaan zij een schone en aantrekkelijke wijk. Volgens de bewoners kan dat alleen als er voldoende gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, activiteiten te ontplooien en als de wijk zich onderscheidt van andere wijken. Bij de Hoge Bothofstraat willen zij het open karakter van de groenstrook behouden en versterken. Het moet vooral een speelplek worden voor kinderen van alle leeftijden en een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Naast verschillende soorten speelplekken is daarvoor een fruitboomgaard bedacht.

 

De bewoners van de Pluimstraat willen ook een ontwerp voor hun buurtplein waarbij er meer ruimte komt voor spelen en ontmoeting. Hier wil men een betere verhouding tussen het  groen, de openbare ruimte en het parkeren. De bewoners hebben gekozen om een aantal groenstroken in te ruilen voor parkeerplekken, hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het spelen en komt het gebruik en de beleving van de openbare ruimte veel beter tot zijn recht. Het aantal parkeerplekken is nagenoeg gelijk gebleven. Het speelplein is gerealiseerd door fondswerving van de bewoners. Zij beheren het pleintje en organiseren er zelf de activiteiten.

bewonersvoorstel voorbeeld
ontwerp A3 kopie
tekening-eva-vd weegen-pluimstraat
bij-03
bij-03-02