,

Remake van vijftiende
eeuwse ‘Cameren’

wijde-poort-02

2008_Nederland-Utrecht

‘Cameren’ zijn historische éénkamerwoningen. De opgave was om twee van deze eenkamerwoningen uit de vijftiende eeuw aan te passen en een derde gedeeltelijk te reconstrueren. Deze zijn samengevoegd tot één woning. De ‘cameren’ werden in de zeventiende en negentiende eeuw  aangebouwd. Ze bevinden zich op een ‘verborgen’ plek in de binnenstad van Utrecht, op het terrein van één van de claustrale huizen van de voormalige immuniteit van Sint-Marie (voormalige Mariakerk). De huisjes maakten deel uit van een hofje van dertien stuks die nagenoeg zijn afgebroken in 1982. De restanten zijn in 1993 gerestaureerd. Met de huidige aanpassingen en de reconstructie is de eigen sfeer behouden. Het monumentale karakter van de historische plek versterkt.  Met de reconstructie en aanpassingen wordt het woongenot verbeterd. Er is meer licht en uitzicht op het unieke binnenterrein. De bewoners hebben daar tussen de oude fundamenten van de eerder afgebroken huisjes een prachtige tuin gerealiseerd.

WP_achter kopie
wijdepoort-woonkamer
wijdepoorterker
wijdepoort-eetkamer
wijde-poort-01