,

Het centrum
van de wijk

luchtfoto-01

2011_Nederland, Nijmegen

Movisie gaf ons de opdracht om met bewoners ontwerpvoorstellen te maken voor het centrum van de wijk Neerbosch-Oost. Aan deze ‘bewoners-olympiade’ hebben dertig bewoners meegedaan. Van deze dertig bewoners waren ongeveer tien deelnemers autochtoon en twintig deelnemers van allochtone afkomst. Er waren zowel bewoners die al actief waren in de wijk als bewoners waarvoor dit de eerste keer was. De groep was gevarieerd qua leeftijd. Veel deelnemers kenden elkaar nog niet, maar de sfeer was open en gemoedelijk. De bewoners voelden zich vrij om met idee├źn te komen en zijn enthousiast en serieus in groepen met elkaar in gesprek gegaan. Zij hebben vijf locaties gekozen in het centrumgebied, waaraan zij wilden werken. Voor deze locaties keken zij naar de sfeer en de

uitstraling die zij wilden, het gebruik, de mogelijkheden om zelf bij te kunnen dragen aan de realisatie en economische mogelijkheden voor het starten van een wijkonderneming. De bewoners hebben zich daarvoor met name gericht op de waterpartij, het afvoeren van huisvuil, het scheppen van ontmoetingsplekken, het realiseren van een community garden, de veiligheid van de verbindingsroutes door het gebied en het upgraden van bestaande buurtvoorzieningen. De gemeente werkt het project samen met de bewoners verder uit.

projectdefinitie-02 kopie
IMG_6054
IMG_6052
Presentatie_projecten
Presentatie_projecten-02